Ανακοίνωση

Για την είσοδο στο Μουσείο Τεχνολογίας και τις αίθουσες προβολής, από 18 ετών και άνω απαιτείται η επίδειξη: α) πιστοποιητικού εμβολιασμού β) πιστοποιητικού νόσησης συνδυαστικά με αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Οι επισκέπτες από 4 μέχρι 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Υπενθυμίζεται πως στο Πλανητάριο και το Κοσμοθέατρο εισέρχονται επισκέπτες από 5 ετών και στον Προσομοιωτή από 7 ετών και πάνω.

Προβολές
Μουσείο Τεχνολογίας
Περιοδικές Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Πρακτικές Πληροφορίες

Πώς θα έρθετε στο ΝΟΗΣΙΣ