Ανακοίνωση

Για είσοδο στις εγκαταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Προβολές
Μουσείο Τεχνολογίας
Περιοδικές Εκθέσεις
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Πρακτικές Πληροφορίες

Πώς θα έρθετε στο ΝΟΗΣΙΣ