Οικονομικά στοιχεία

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2024

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2023

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2022

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2021

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2018