Οικονομικά στοιχεία

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2021

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2018