Οικονομικά στοιχεία

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2021

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έτους 2018

European Union Digital Greece Espa
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης