Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εργαστήριο εκπαιδευτικών στην κοινότητα των επιστημών Scientix

scientix

Εργαστήριο εκπαιδευτικών στην κ οινότητα των επιστημών Scientix
ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2017, ώρα 17.00

Εισηγητές: Π. Αργύρη, Ν. Νεράντζης (Έλληνες Πρεσβευτές του Scientix) *

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet – EUN) αποτελεί ένα διευρυμένο δίκτυο εκπαίδευσης, 30 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό στόχο την προώθηση της καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλους τους τομείς και τους εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση (Υπουργεία, σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές, ερευνητές, κ.ά.). Επίσης, βασικό μέλημα του Σχολικού Δικτύου είναι μέσα από στρατηγικά σχεδιασμένες εκστρατείες να ευαισθητοποιηθούν εκπαιδευτικοί και μαθητές σε εκπαιδευτικά θέματα των μαθηματικών, της επιστήμης και της τεχνολογίας (STEM). Η κοινότητα των επιστημών Scientix, δημιουργήθηκε στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, ως ένα έργο που προσπαθεί να διευκολύνει την τακτική διάδοση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της επιστήμης της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει ως στόχο να τους ενημερώσει για τις καινοτόμες δράσεις του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (www.eun.org) και πιο συγκεκριμένα για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα αξιοποίησης της ανοιχτής διαδικτυακής πύλης Scientix (www.scientix.eu/).

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου (διάρκειας 40 λεπτών) θα παρουσιαστούν:
i) Οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω του Ευρωπαϊκού έργου Scientix.
ii) Η αξιοποίηση του αποθετηρίου και των εκπαιδευτικών πόρων (διδακτικά σενάρια, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις κλπ) για την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας.
iii) Παραδείγματα έργων που μπορούν να εφαρμοστούν στη σχολική ταξη των θετικών επιστημών.

Στο δεύτερο μέρος (διάρκειας 40 λεπτών) στο εργαστήριο των υπολογιστών, οι εκπαιδευτικοί θα εμπλακούν βιωματικά με την πλοήγηση στην πλατφόρμα του έργου , όπου θα κληθούν να συντάξουν σχέδιο μαθήματος αξιοποίησης των πηγών.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι 15. Παρακαλούμε δηλώστε την συμμετοχή σας εδώ: http://bit.do/noesis-mar-2017.

* Οι εισηγητές – Έλληνες Πρεσβευτές του Scientix:
– Παναγιώτα Αργύρη
Μαθηματικός, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Μ.Ed Διδακτικής Μαθηματικών.
Μ.Sc Οικονομικά Μαθηματικά.
Πρέσβειρα της κοινότητας των επιστημών Scientix στην Ελλάδα

– Νικόλαος Νεράντζης
Φυσικός στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση
6ο Γ/σιο & 24ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Τμήματα Ενταξης Τυφλών Παιδιών)
Πρέσβυς της κοινότητας των επιστημών Scientix στην Ελλάδα

schoolnet

Δημοσιεύτηκε 13 Φεβρουαρίου, 2017