Ανασκαφή

Εργαστήριο για τη γνωριμία των παιδιών Β΄ – Ε΄ Δημοτικού με τις γεωεπιστήμες (earth sciences).

Σε 1,5 ώρα τα παιδιά εξοικειώνονται με την επιστήμη της παλαιοντολογίας, μαθαίνουν για τις γεωεπιστήμες, χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για να εντοπίσουν ένα μυστήριο χώρο και αξιοποιώντας όσα έμαθαν, προσπαθούν να ανασύρουν πιθανά απολιθώματα.

Το εργαστήριο προσφέρει στους μικρούς παλαιοντολόγους:
- 1,5 ώρα βιωματική γνώση και δράση.
- Ειδικό εξοπλισμό ανασκαφής.
- Αναμνηστικά δωράκια.

Για το πιο πρόσφατο εργαστήριο πατήστε εδώ.