Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Ο Μηχανισμός των ΑντικυθήρωνΜια multimedia αναπαράσταση της ιστορίας και λειτουργίας του Μηχανισμού σε CD-ROM.
Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά

Έκδοση:
Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Παραγωγή:
Εργαστήριο Τεχνολογίας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης, Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή:
Στο CD-ROM περιλαμβάνεται μια multimedia παρουσίαση της ιστορίας του Μηχανισμού, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα καθώς και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις που εξηγούν τη λειτουργία του.

Πληροφορίες:
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στο τηλέφωνο 2310483000