Περιφερειακά εισόδου

Παράλληλη θύρα εισόδου-εξόδου ενός Η/Υ
Παράλληλη θύρα εισόδου-εξόδου ενός Η/Υ για σύνδεση εκτυπωτών και άλλων συσκευών.

Η επικοινωνία χρήστη – υπολογιστή για την εισαγωγή δεδομένων αλλά και εντολών στον Η/Υ γίνεται μέσω των περιφερειακών μονάδων.
Παλιά, οι πληροφορίες εισάγονταν με τη βοήθεια διάτρητων καρτών ή ταινιών.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας όμως έχει διευρύνει το φάσμα των περιφερειακών και ανάλογα με τη μορφή των δεδομένων χρησιμοποιούνται:
– Το πληκτρολόγιο – ο πιο συνηθισμένος τρόπος εισαγωγής πληροφοριών στον υπολογιστή.
– Το ποντίκι στην περίπτωση γραφικού τρόπου επικοινωνίας.
– Τα χειριστήρια παιχνιδιών.
– Η ιχνόσφαιρα (trackball) στην περίπτωση φορητού υπολογιστή.
– Η πινακίδα γραφικών και η φωτογραφίδα, ή μόνο φωτογραφίδα στην περίπτωση οθόνης αφής (touch screen).
– Οι “scanner” (σαρωτές) στην περίπτωση εισαγωγής φωτογραφιών.
– Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
– Η συσκευή ανάγνωσης “ραβδοκώδικα” (barcode).
– Το μικρόφωνο, όταν υπάρχει κάρτα ήχου.