Κατηγορίες
Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τεκμηρίωση εκθεμάτων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων» με κωδικό πρότασης 375403, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 31, με χρονική διάρκεια έργου από 1/6/2015 έως 30/10/2015 (5 μήνες), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους με εξειδικευμένη γνώση στα θέματα:

α. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (κωδ. θέσης Α)
β. Ραδιόφωνο (κωδ. θέσης Β)
γ. Εικόνα (Φωτογραφικές μηχανές & μηχανές προβολής-λήψης) (κωδ. θέσης Γ)
δ. Τηλεπικοινωνίες (κωδ. θέσης Δ)

να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων καθώς και των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση ανάθεσης έργου.
Η γνώση θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στην ιστορική εξέλιξη όσο και στην τεχνολογία που αφορά το θέμα.

Σε αυτούς που θα επιλεχθούν θα ανατεθεί έργο τεκμηρίωσης αντικειμένων της Συλλογής του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ. Δηλαδή Γενική Περιγραφή, προέλευση, ειδικά χαρακτηριστικά, εφαρμογές, ρόλος του αντικειμένου στην εξέλιξη της τεχνολογίας κλπ.

Η ανιχνευθείσα πληροφορία θα καταγράφεται με ενιαίο τρόπο σε ψηφιακή μορφή, μαζί με τις πηγές της.

Για την απασχόληση θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου έναντι του ποσού των:

α. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (90 αντικείμενα): 1.000€

β. Ραδιόφωνο (90 αντικείμενα):1.000€

γ. Εικόνα (330 αντικείμενα) : 3.500€

δ. Τηλεπικοινωνίες (90 αντικείμενα):1.000€

 

Στις παραπάνω αμοιβές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα έκδοσης Α.Π.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν σχετικό αίτημα με βιογραφικό στο οποίο να τεκμαίρεται

·         Εξαιρετική γενική γνώση του θέματος ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ή/και ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ή/και ΕΙΚΟΝΑ ή/και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

·         Εξειδικευμένη γνώση στην αντίστοιχη τεχνολογία και τις συσκευές

Θα πρέπει να δείχνει:

·         Κατανόηση της σημασίας των λεπτομερειών και της εγκυρότητας των στοιχείων.

Να έχει:

·         Επιμέλεια και να κάνει ορθή χρήση του γραπτού λόγου στην Ελληνική.

·         Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της χρήσης υπολογιστή.

·         Εμπειρία σε ιστορικά αντικείμενα και συλλογές.

·         Επίπεδο σπουδών: τουλάχιστον Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@noesis.edu.gr  με επισήμανση «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΩΝ» έως και τις 25/6/2015 επισυνάπτοντας:

Αίτηση (λήψη αρχείου από σχετικό σύνδεσμο)
Βιογραφικό σημείωμα
Τίτλους σπουδών
Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη που θα διενεργήσει Επιτροπή Αξιολόγησης με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις, απαιτούμενες από την προκήρυξη, προϋποθέσεις επιλογής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικώς στον κ. Κ. Τάνη, email tanis@noesis.edu.gr κατά το ορισμένο από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Αθ. Κοντονικολάου

Δείτε την προκήρυξη

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε 10 Ιουνίου, 2015