Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

τεχνικό μουσείοΤο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ήταν ένας πολιτιστικός και επιμορφωτικός φορέας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προσέφερε στο κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1978 ως Σωματείο, φιλοξενήθηκε την περίοδο 1978 – 1988 σε εγκαταστάσεις μέλους του, ενώ από το 1989 μεταφέρθηκε σε κτίριο 2.000 τ.μ. που διέθεσε ευγενικά η ΕΤΒΑ, στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο.

Μετά τη δεκαπενταετή παρουσία και λειτουργία του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης στη Σίνδο (1989 – 2004), οι άνθρωποι και οι δράσεις μεταφέρθηκαν στις νεοανεγερθείσες εγκαταστάσεις, στη Θέρμη, όπου συνεχίζεται πλέον το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ».

Οι δραστηριότητες του νέου Ιδρύματος και του Ιδρυτικού Σωματείου μεταφέρθηκαν το Μάιο 2004 στις νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το Σωματείο έχει πλέον μετονομασθεί σε «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης».

Η Ιστορία του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Το Τεχνικό Μουσείο έχει συμπληρώσει μια ιστορία συνεχούς δράσης που προσεγγίζει πλέον τα 30 έτη (1978-σήμερα) στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, κατά την οποία πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης. Κατά την περίοδο αυτή παρακολούθησαν τις ποικίλες δραστηριότητές του πάνω από 800.000 άτομα – κυρίως νέοι – που βρήκαν σ’ αυτό το κατάλληλο περιβάλλον για την ενημέρωση και την ενασχόλησή τους με τον Τεχνικό Πολιτισμό.

Νοέμβριος 1978 – Οκτώβριος 1989
Το Τεχνικό Μουσείο ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1978 από ομάδα εκπαιδευτικών, τεχνικών και επιχειρηματιών που τους συνέδεε το όραμα ενός κοινωφελούς πολιτιστικού φορέα, για την επιμόρφωση του ευρύτερου κοινού, αλλά κυρίως των μαθητών και σπουδαστών, σε θέματα Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών.

Το Εκθετήριο του Μουσείου εγκαταστάθηκε σε χώρο 500 τ.μ., σε οικοδομή της οδού Αχελώου, που διέθεσε ο κ. Π. Τσουκαλάς, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.

Ο ενθουσιασμός και η συμπαράσταση των μελών και πολλών φίλων καθώς και οι πολυάριθμες και αξιόλογες προσφορές εκθεμάτων από οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, πέτυχαν, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, να αποκτήσει το Μουσείο υπόσταση και να παρέχει αξιόλογες υπηρεσίες σε σχολικές ομάδες και μεμονωμένους επισκέπτες.

Κατά την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε η υποδομή και αυξήθηκε η εμπειρία και η τεχνογνωσία για την οργάνωση και διοίκηση του Μουσείου, ενώ ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν και οι παράλληλες εκδηλώσεις του.

Οκτώβριος 1989 – Ιούνιος 1995
Από τις αρχές του 1988 ήταν φανερό ότι το Μουσείο χρειαζόταν έναν μεγαλύτερο και καταλληλότερο χώρο για τις δραστηριότητές του. Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), αναγνωρίζοντας τον κοινωφελή χαρακτήρα του Τεχνικού Μουσείου και το πλούσιο έργο του, παραχώρησε, για μια δεκαετία, ένα βιομηχανικό κτίριο, συνολικού εμβαδού 1.500 τ.μ., στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το κτίριο διαρρυθμίστηκε κατάλληλα και το Μουσείο εμπλουτίσθηκε με νέα θεματικά εκθετήρια, γραφεία, βιβλιοθήκη, εργαστήριο, αίθουσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας και ένα μικρό αμφιθέατρο. Στις 8 Οκτωβρίου 1989 έγιναν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων και άρχισε η λειτουργία του.

Το ΤΜΘ δραστηριοποιήθηκε την περίοδο αυτή σε ακόμη περισσότερους τομείς και οργάνωσε έναν μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη και σ’ άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Ιούνιος 1995 – Δεκέμβριος 1999
Το έτος 1995, χάρη στο ενδιαφέρον και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το ΤΜΘ εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ) ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα ανάπλασης του Εκθετηρίου, εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, δημιουργίας νέου Τεχνοπάρκου και βελτίωσης των τεχνικών παρουσίασης των εκθεμάτων. Στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα, εργασίες τεκμηρίωσης των εκθεμάτων, εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και δημιουργήθηκαν ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.

Από το 1998 και μετά, το Τεχνικό Μουσείο αφιερώθηκε με όλες τις δυνάμεις του στη σύνταξη πρότασης, την εξεύρεση πόρων, την ανεύρεση του κατάλληλου χώρου και τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεών του, με το διακριτικό τίτλο: «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας – NOESIS». Οι εγκαταστάσεις αυτές ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν από το Νοέμβριο του 2004