Κατηγορίες
Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το ΝΟΗΣΙΣ στο έργο “The City is my learning space”

The City is my learning spaceΤο ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση – Grundvig (Lifelong Learning Programme) και συμμετέχοντας στην υλοποίηση του έργου ‘’The City is my Learning Space’’ / CITYLEARN έλαβε μέρος στις 12 – 15 Νοεμβρίου 2013 στη διεξαγωγή της πρώτης κινητικότητας στις πόλεις της Valencia και της Mislata (Ισπανία), όπου δραστηριοποιείται ο επικεφαλής εταίρος (Culturama).

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και μετατροπή χώρων μέσα στην πόλη σε χώρους ανταλλαγής γνώσεων.

Στις τρεις ημέρες που διήρκησε η συνάντηση, έγινε η παρουσίαση των 7 φορέων (Ισπανία, Ελλάδα, Σουηδία, Ιταλία, Τσεχία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο) που συμμετέχουν στο έργο και οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν συνολικά από 16 άτομα. Κάθε εταίρος παρουσίασε τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο φορέας του, έτσι ώστε να γνωστοποιηθεί η φύση, οι λειτουργίες και η συνεισφορά του στο έργο.

Επιπροσθέτως, υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές και πολιτισμικές δράσεις όπως επισκέψεις στο πανεπιστήμιο της Βαλένθια, σε χώρους εκθέσεων, στο City of Arts and Science καθώς και στο ιστορικό κέντρο της Βαλένθια και της Mislata, ενώ εκπρόσωποι του τμήματος Ποιότητας και Καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της Περιφερειακής Ενότητας της Βαλένθιας υποδέχτηκαν την ομάδα έργου και συζήτησαν τις μελλοντικές δράσεις. Σε όλες τις προαναφερθείσες δράσεις συμμετείχε με επιτυχία το ΝΟΗΣΙΣ εκπροσωπούμενο από τρία άτομα.

Στη διάρκεια των δύο ετών του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 8 κινητικότητες σε 7 χώρες στις οποίες θα συμμετάσχουν συνολικά 120 εθελοντές και εκπαιδευτές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των άτυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την εισαγωγή νέων χώρων μέσα στην πόλη, καινοτόμων μεθόδων εκμάθησης και νέων εργαλείων εκπαίδευσης.

Δημοσιεύτηκε 10 Ιανουαρίου, 2014