Κατηγορίες
Featured Posts Νέα

Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Πέντε χρόνια γεμάτα δράση

Πέντε χρόνια γεμάτα δράση, έμπνευση και πολλές εμπειρίες συμπληρώνει το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας μας.

Πέντε χρόνια από το 2018 έως κα το 2023, που έχει οριστεί ως ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων, ο φορέας υλοποίησης τους το ΝΟΗΣΙΣ υποστήριξε 1000 και περισσότερα Σχέδια Δράσης (projects) τα οποία ολοκληρώθηκαν με τη συμμετοχή 10.000 μαθητών από 410 ΕΠΑΛ της χώρας.

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» αρχικά εφαρμόστηκε πιλοτικά σε εννέα σχολικές μονάδες στη διάρκεια ου σχολικού έτους 2017-2018. Αμέσως «αγκαλιάστηκε» από όλη τη σχολική κοινότητα με ενθουσιασμό και έγινε εκπαιδευτικός θεσμός.
Μετά από μια πενταετία γεμάτη δράση, ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών των επαγγελματικών λυκείων στο πρόγραμμα, αποδεικνύει ότι η ομαδική διδασκαλία και η εμπειρική μάθηση βρήκε το κατάλληλο πλαίσιο υλοποίησής της.

Σχέδια Δράσης
Πυλώνα του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» αποτελούν τα Σχέδια Δράσης που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων και της συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μέθοδο ομαδικής διδασκαλίας που τροφοδοτείται από τα ενδιαφέροντα των μαθητών γι’ αυτό και προϋποθέτει ενεργή συμμετοχή.

Τα θέματα των σχεδίων δράσεων «παίρνουν αφορμή» από οποιοδήποτε ενδιαφέρον εκδηλώσουν οι μαθητές και συνάδουν με τη διδακτέα ύλη.

Τα Σχέδια Δράσης είναι Projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Μathematics), αλλά αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας στο πλαίσιο των οποίων δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό με τη μέγιστη εμπλοκή των μαθητών με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Ένα Σχέδιο Δράσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επιπλέον δραστηριότητα η οποία επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και το πρόγραμμα, αλλά ως ένας τρόπος οργάνωσης μιας ομάδας μαθητών, μιας τάξης ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας που υλοποιεί μια εξελικτική διαδικασία μάθησης, συνεργασίας, συμμετοχικής ευθύνης και αυτοβελτίωσης Στόχος των Σ.Δ είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, η επαύξηση του κύρους και της ελκυστικότητάς της, η ανακατασκευή προκαταλήψεων και η εξωστρέφεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των σχεδίων δράσης του προγράμματος “Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” https://mnae.noesis.edu.gr 

Δημοσιεύτηκε 30 Αυγούστου, 2023