Κατηγορίες
Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

conference_cs6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
8 – 10 Απριλίου 2014

H Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, σε συνεργασία με το ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας και το Σωματείο Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο Συνέδριο, που διοργανώνεται και φέτος στο ΝΟΗΣΙΣ για έκτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, συμμετέχουν με εργασίες τους 1.800 μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους 7 Νομούς Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια με πρωτοβουλία των τότε Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής, Θεόδωρου Καρτσιώτη και Δήμητρας Ανανίδου και καταξιώνεται για μια ακόμη χρονιά στον εκπαιδευτικό και μαθητικό κόσμο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διοργάνωση αυτή προσφέρει στους μαθητές τα ερεθίσματα και το περιβάλλον να συμμετάσχουν σ’ ένα αληθινό, τυπικά οργανωμένο Συνέδριο και να παρουσιάσουν τις εργασίες που συνέταξαν οι ίδιοι, να εξοικειωθούν με την επιστήμη και τις εφαρμογές της πληροφορικής, να πραγματοποιήσουν τις παρουσιάσεις τους ενώπιον του κοινού και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους.

Σκοπός του Συνεδρίου, αναλυτικότερα, είναι να υποκινηθεί η ενασχόλησή των μαθητών με τους Η/Υ, το Διαδίκτυο και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), ως διδακτικό εργαλείο.

Συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, Ειδικών σχολείων και μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η βασική ιδέα και οι κύριοι στόχοι του συνεδρίου παραμένουν ίδιοι:
– Να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συνεργατική μάθηση, αξιοποιώντας την Πληροφορική ως βασικό εργαλείο για την υλοποίηση και παρουσίαση των καινοτόμων ιδεών τους.

– Να διαπιστώσουν τελικά – και μαζί με τους μαθητές και η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα – ότι μπορεί επιτέλους να υπάρχει το νέο ψηφιακό σχολείο, που θα επηρεάσει δημιουργικά, από παιδαγωγική άποψη, τις διδακτικές πρακτικές του παρελθόντος και θα βοηθήσει στον περιορισμό της στείρας απομνημόνευσης.

Φέτος το Συνέδριο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της Πληροφορικής ως βασικού εργαλείου ανάπτυξης των ερευνητικών εργασιών (projects), οι οποίες ξεκίνησαν να υλοποιούνται συστηματικά στην εκπαίδευση.

Το θέμα των εργασιών επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές, με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των καθηγητών Πληροφορικής του σχολείου τους, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και των δασκάλων τους για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:
• Απλής παρουσίασης με λογισμικό Παρουσιάσεων
• Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
• Ιστοσελίδας, διαδικτυακών τόπων
• Προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού που διδάσκεται στο σχολείο
• Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
• Πειραματικών διατάξεων
• Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Εκτός από τις εργασίες που παρουσιάζονται από τους μαθητές στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου, υπάρχει και ένας αριθμός εργασιών σε μορφή “e-Poster”. Το e-Poster είναι η παρουσίαση μιας εργασίας της αντίστοιχης σχολικής μονάδας με τη βοήθεια ενός laptop και ενός προβολικού μηχανήματος, σε ειδικά διαμορφωμένα stands που βρίσκονται στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου (πρώτος όροφος κτιρίου). Για τα e-Posters υπάρχει μέριμνα ώστε να προβάλλονται και μέσω του προγράμματος e-poster Show, σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο – show point στο ισόγειο του κτιρίου.

Στον ίδιο χώρο παρουσιάζονται επίσης και δύο θεματικές εκθέσεις που δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα στο Συνέδριο και συνιστούν μια ιδιαίτερη διάστασή του:

• H Παιχνιδοχώρα μια ειδική θεματική, με λογισμικά παιχνιδιών κατασκευασμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, που μας καλούν «να παίξουμε μαζί τους».

• Το Robo-Land που περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες μαθητών και μαθητριών στον τομέα της ρομποτικής και των αυτοματισμών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδεικνύουν τις ρομποτικές κατασκευές τους και συμβάλλουν στην εξοικείωση του κοινού με την ιδιαίτερη αυτή τεχνολογία.

Οι εργασίες που υποβάλλονται από τους μαθητές και τις μαθήτριες διαθέτουν στοιχεία πρωτοτυπίας και διαθεματικότητας και διακρίνονται για τον ελκυστικό τρόπο παρουσίασής τους. Ο τρόπος που εργάζονται οι μαθητές αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο πειραματισμού για τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στη διερευνητική μάθηση.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν on line (Live Streaming) από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να τις παρακολουθήσουν μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα.

Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα παραχθεί ψηφιακός δίσκος, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που παρουσιάσθηκαν στο Συνέδριο και θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:
http://www.math-syn-pli.gr/
www.noesis.edu.gr
www.tmth.gr

Δημοσιεύτηκε 1 Απριλίου, 2014