Κατηγορίες
Νέα

Έργο Activator – δημοσίευση στο KN Journal of Cartography and Geographic Information

Στο πλαίσιο του Έργου Activator, όπου συμμετείχε και το ΝΟΗΣΙΣ, δημιουργήθηκε πλατφόρμα Βιωματικής και Διαδραστικής Μάθησης, που αποτελείται από μια πρωτότυπη μηχανική κατασκευή στην οποία θα μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλά διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια με κύριες θεματικές ενότητες αυτές της τεχνολογίας, των επιστημών και του πολιτισμού, και η οποία υποστηρίζει πλήρως διαδραστικές εφαρμογές με χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας.

Η φιλοσοφία του Activator είναι να ενώσει εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και της πληροφορικής, με απώτερο σκοπό την προώθηση και προαγωγή των επιστημών, της τεχνολογίας και του πολιτισμού τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν και το μέλλον, μέσα από στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας 4D.

Στο πλαίσιο της προβολής και διάχυσης των παραδοτέων του Έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή δημοσίευση του άρθρου “Activator: An Immersive Virtual Reality Serious Game Platform for Highlighting Ancient Greek Civilization” στο KN – Journal of Cartography and Geographic Information, που μπορείτε να δείτε πατώντας στον σύνδεσμο https://rdcu.be/dsCbr.

Το Έργο Activator, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή και του ΝΟΗΣΙΣ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας» (κωδ. Έργου Τ1ΕΔΚ-03735) που εντάσσεται στη δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020) (με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας).

 

Δημοσιεύτηκε 5 Δεκεμβρίου, 2023