Κατηγορίες
Νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις θέσεις οργανωτή / εμψυχωτών Dr. Noesis

Αναφορικά με τις αιτήσεις υποψηφίων που προκηρύχθηκαν για τις θέσεις οργανωτή / εμψυχωτών Dr. Noesis:

1. Μία θέση οργανωτή του προγράμματος Dr. Noesis (Συντονιστής_6ΡΚ1ΟΞ2Ξ-Ψ73)
2. Επτά θέσεις εμψυχωτών (Πληροφορικός_6ΒΓ1ΟΞ2Ξ-Λ42)

Ανακοινώνεται ότι:

Α. Για τη θέση οργανωτή, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 11 φάκελοι υποψηφιότητας. Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι  για την κάλυψη της θέσης προκρίνεται η κ. Καζάκη Ζωή.

Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη θέση οργανωτή .

Β. Για τις επτά θέσεις εμψυχωτών, υποβλήθηκαν 55 φάκελοι υποψηφιοτήτων.
Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι για την κάλυψη των θέσεων προκρίνονται οι εξής υποψήφιοι:

Μάντσου Δέσποινα, Πισκούλης Παύλος Τσουρέκα Ελευθερία, Φώτη Λαμπρινή, Χαραλαμπίδης Νικόλαος, Γράβα Δέσποινα, Ευλαβή Παναγιώτα

Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τις θέσεις εμψυχωτή

 

Δημοσιεύτηκε 26 Σεπτεμβρίου, 2018