Κατηγορίες
Νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις θέσεις του έργου ΜΝΑΕ

Αναφορικά με τις αιτήσεις υποψηφίων που προκηρύχθηκαν στο έργο “Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”

1. Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας (2 θέσεις)
2. Στέλεχος λογιστηρίου (1 θέση)
3. Στέλεχος παιδαγωγικής συμβουλευτικής υποστήριξης (1 θέση)

Ανακοινώνεται ότι:

Α. Για τις δύο θέσεις “Στέλεχος τηλεφωνικής υποστήριξης / επικοινωνίας”,  υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 44 φάκελοι υποψηφιότητας. Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι  για την κάλυψη των θέσεων προκρίνονται οι κ. κ. Ηλιάδου Ειρήνη και Μπλέ Μαρίκα.
Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Β. Για τη θέση “Στέλεχος παιδαγωγικής συμβουλευτικής υποστήριξης “, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 16 φάκελοι υποψηφιότητας. Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι  για την κάλυψη της θέσης προκρίνεται η. κ. Αθανασίου Βασιλική. 
Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Γ. Για τη θέση “Στέλεχος Λογιστηρίου”, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα φάκελοι υποψηφιότητας. Από τη διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει ότι  για την κάλυψη της θέσης προκρίνεται η. κ. Κωστίκα Χρυσούλα. 
Ακολουθεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Δημοσιεύτηκε 10 Οκτωβρίου, 2018