Κατηγορίες
Νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις θέσεις Ταμίας, Τεχνίτης, Εξυπηρέτηση Επισκεπτών, Χειριστής Προσομοιωτή

Ακολουθούν τα αποτελέσματα για τις θέσεις απασχόλησης ΤΑΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ που έχουν προκηρυχθεί:

Για το πρακτικό αξιολόγησης για τη θέση ΤΑΜΙΑΣ πατήστε εδώ.

Για το πρακτικό αξιολόγησης για τη θέση ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ πατήστε εδώ.

Για το πρακτικό αξιολόγησης για τις θέσεις (3) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ πατήστε εδώ.

Για το πρακτικό αξιολόγησης για τη θέση ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 10 Οκτωβρίου, 2018