Κατηγορίες
Featured Posts Νέα

Συνάντηση με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου

Συνάντηση με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου και τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ανδρέα Γιαννακουδάκη πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του ΝΟΗΣΙΣ, Θανάσης Κοντονικολάου.

Η συνεργασία των δύο φορέων υφίσταται αρκετά χρόνια και έχει υπάρξει άριστη και αμοιβαία επωφελής, καθώς επανειλημμένα διακεκριμένα ακαδημαϊκά πρόσωπα του ΑΠΘ έχουν διατελέσει Πρόεδροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΗΣΙΣ.

Η μακροχρόνια αυτή συνεργασία πρόκειται να λάβει και τυπικό χαρακτήρα με την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει κοινές δραστηριότητες όπως:

– Πρακτική άσκηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, όλων των επιστημών.

– Συνεργασία με το ΕΛΚΕ σε θέματα έρευνας, διάχυσης και επικοινωνίας της επιστήμης και των εξελίξεων της τεχνολογίας.

– Συμμετοχή του ΝΟΗΣΙΣ στις δραστηριότητες του γραφείου ESERO (European Space Education Resource Office) της ESA (European Space Agency-Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) στην Ελλάδα, που έχουν αναλάβει το Παιδαγωγικό και το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ.

– Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και δράσεων που αφορούν σε καινοτόμες τεχνολογίες, ψηφιακές εφαρμογές, start up εταιρίες. Το ΝΟΗΣΙΣ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην προβολή και την επέκταση της αναγνωρισιμότητας του έργου του ΑΠΘ στους τομείς αυτούς.

– Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν σε δραστηριότητες των δύο φορέων σχετικά με νέες τεχνολογίες, ψηφιακές παραγωγές, digital media και εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την έρευνα, τη διάχυση και την επικοινωνία της επιστήμης σε πολιτιστικές δομές και στο ευρύ κοινό.

 

 

Δημοσιεύτηκε 3 Φεβρουαρίου, 2022