Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εργαστήριo Ανάπτυξης Εγκεφάλου Brainobrain & NLP για Νήπια – Γ΄ Γυμνασίου

Brainobrain
Στο πρώτο εργαστήριο (στις 11/11) τα παιδιά θα έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τον άβακα και θα παρουσιαστεί ο τρόπος που τον χρησιμοποιούμε για την αριθμητική, με τις αντίστοιχες εντολές που δίνονται στην αγγλική γλώσσα. Το εργαστήριο θα βασιστεί στο πρώτο μάθημα του βιβλίου του επιπέδου 1 του προγράμματος Brainobrain.

NLP
Στο μέρος του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού NLP, θα γίνει ιεράρχηση των αξιών των παιδιών (π.χ. Οικογένεια, Αγάπη, Φιλία κλπ). Επίσης, θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τη σημασία της κατανομής των αξιών, για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Θα χρησιμοποιηθούν ακόμη η Στοχοθεσία και το Μοντέλο της Αριστείας.

Στα πλαίσια των Τεχνικών του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού τα παιδιά μας μαθαίνουν τη στρατηγική θέσπισης των δικών τους Στόχων αιτιολογώντας το ΓΙΑΤΙ (WHAT IS IT IN IT FOR ME) και σχεδιάζουν το δικό τους Μοντέλο Αριστείας, τον εαυτό που οραματίζονται και θέλουν να έχουν μετά από χρόνια.

Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο εργαστήριο θα χωριστούνε σε 2 ομάδες, ανάλογα με τις ηλικίες τους. Ηλικίες από Νήπια έως και την Α’ Δημοτικού θα είναι στην ομάδα του επιπέδου Brainobrain “Little BOB 1”, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά θα είναι στην ομάδα του επιπέδου Level 1, καθώς η δομή του εν λόγω προγράμματος προβλέπει όλα τα παιδιά Β’ Δημοτικού και πάνω να ξεκινάνε από το ίδιο επίπεδο.

Οι έμπειροι εκπαιδευτές μας θα φροντίσουν για την ομαλή συνεργασία και διαχείριση της διευρυμένης αυτής ηλικιακής ομάδας.

Όσον αφορά στα επόμενα εργαστήρια, δεν θα είναι η επανάληψη του ίδιου μαθήματος, αλλά η συνέχεια του κάθε επιπέδου αντίστοιχα.

Ημερομηνία: Σάββατο 11/11/2023
Ώρα: 17.00-18.00
Αριθμός συμμετοχών: 20 άτομα
Κόστος: 10€

Για δηλώσεις συμμετοχής (μόνο ηλεκτρονικά) πατήστε εδώ.

Πληροφορίες
Μαρία Καρνέζου
Tηλ. 2310 483 000, εσωτ. 121, Δευτέρα με Παρασκευή, ώρες 9.00-14.00.

Δημοσιεύτηκε 31 Οκτωβρίου, 2023