Κατηγορίες
Νέα

COVID-19 – Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης στο ΝΟΗΣΙΣ

Το ΝΟΗΣΙΣ ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), λαμβάνοντας  υπόψη τις οδηγίες της πολιτείας για την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων που αποσκοπούν στην εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού από τον SARS–CoV-2 (COVID-19), έχει καταρτίσει Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Ύποπτων Κρουσμάτων, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα, του Εθνικού Οργανισμού Υγείας.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη της εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για περιορισμό της διάδοσης του ιού στο προσωπικό και στο κοινό, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Για το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα πατήστε εδώ.

Για το Σχέδιο Δράσης Διαχείρισης Ύποπτων Κρουσμάτων COVID-19 που εφαρμόζει το ΝΟΗΣΙΣ πατήστε εδώ.

 

Δημοσιεύτηκε 14 Μαΐου, 2021