Ανακαλύπτω την τέχνη – Ανακυκλώνω την τεχνολογία

Τα παιδιά συνθέτουν ένα μοναδικό καλλιτεχνικό έργο, βασισμένο σε ένα κίνημα τέχνης με στοιχεία τεχνολογίας περασμένων δεκαετιών

Για μαθητές Γ΄ μέχρι Ε΄ Δημοτικού

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθάμε τα παιδιά να εκτιμήσουν την εικαστική καλλιτεχνία με διαφορετικούς τρόπους και σε πολλαπλά επίπεδα. Τα παροτρύνουμε να γνωρίσουν διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα (Ρεαλισμός, Υπερρεαλισμός, Κυβισμός, Εξπρεσιονισμός, Φωβισμός κτλ) και να συσχετίσουν τη σύγχρονη τεχνολογία αιχμής με την αντίστοιχη τεχνολογία των δεκαετιών του ’80 και ’90.

Μέσα από τη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης (Up-Cycling) τα παιδιά συνθέτουν ένα μοναδικό καλλιτεχνικό έργο, το οποίο εμπεριέχει στοιχεία τεχνολογίας των περασμένων αυτών δεκαετιών, βασισμένο σε ένα διαφορετικό κίνημα τέχνης κάθε φορά. Στη διάρκεια του εργαστηρίου τα τμήματα και τα ηλεκτρονικά στοιχεία που προκύπτουν από την αποσυναρμολόγηση κασετόφωνων, CD players, video players κ.ά. αποτελούν το βασικό υλικό (Found Object) για τη δημιουργία ενός έργου τέχνης από κάθε μαθητή.

Πραγματοποιούνται ανεξάρτητοι κύκλοι, 2 ή 3 εργαστηρίων ο καθένας, που θα περιλαμβάνουν τη θεωρία σχετικά με το αντίστοιχο καλλιτεχνικό κίνημα και την αποτύπωση του σε χαρτί για την καλύτερη κατανόηση.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον εικαστικό Γεώργιο Αντωνογιαννάκη (Georgios GreeKalogerakis) και είναι βασισμένο στις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Τέχνη και Τεχνολογία (MA Computational Arts). Τα εργαστήρια παρουσιάζονται από τον ίδιο και την ομάδα της AgoGreece (www.agogreece.com), έχοντας ως βασικό άξονα την ανατροφοδότηση και τη συνεχή εξέλιξη του προγράμματος.

Για το πιο πρόσφατο εργαστήριο πατήστε εδώ.