Κατηγορίες
Νέα

Εικονικές περιηγήσεις στις μόνιμες εκθέσεις του ΝΟΗΣΙΣ

Η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουμε τους χώρους συλλογών και εκθέσεων, παρέχοντας εικονικές επισκέψεις, ως εναλλακτική στην πραγματικά πολύτιμη φυσική παρουσία των επισκεπτών στο χώρο.

Τόσο λόγω περιορισμών, όσο και λόγω χιλιομετρικών αποστάσεων ή δυσκολίας προσέγγισης του φυσικού χώρου, η εικονική ξενάγηση είναι σήμερα μια καλή εναλλακτική μέθοδος, η οποία μάλιστα πλεονεκτεί συγκριτικά, στις πολλές ψηφιακές ευκολίες και πληροφορίες που έχει στη διάθεση του ο επισκέπτης. Τα εκθέματα ζωντανεύουν με ήχο βίντεο, κείμενα και άλλες διασυνδέσεις. Πλέον, με την εικονική ξενάγηση δίνεται και η δυνατότητα προσωποποιημένων εικονικών ξεναγήσεων, βάσει ηλικιακών δεδομένων των επισκεπτών ή του διαθέσιμου χρόνου.

Παράλληλα, οι ψηφιοποιημένες εκθέσεις θα είναι ένα βοηθητικό και σύγχρονο εργαλείο marketing για προσέλκυση χορηγών. Η δημοτικότητα και απήχηση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών θα δώσουν την ευκαιρία στο ΝΟΗΣΙΣ να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτές.

Επισκεφθείτε τις εικονικές περιηγήσεις στον σύνδεσμο https://www.noesis.edu.gr/noesis-online/.

Το έργο υλοποιήθηκε από το ΝΟΗΣΙΣ, σε συνεργασία με την εταιρία Digital Innovations https://din.gr/.

Χρηματοδοτήθηκε από τη δράση «Ψηφιακός Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δημοσιεύτηκε 4 Μαΐου, 2022