Κατηγορίες
Νέα

Συνεργασία ΝΟΗΣΙΣ με Ελληνικό Γραφείο ESERO – Δωρεάν δραστηριότητες στο Πλανητάριο για 400 μαθητές

Το ΝΟΗΣΙΣ και το Ελληνικό Γραφείο ESERO (European Space Education Resource Office), που αποτελεί εκπαιδευτικό άξονα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA – European Space Agency), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών άτυπης εκπαίδευσης, τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, δομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη Διαστημική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΝΟΗΣΙΣ και το Α.Π.Θ., όπου εδρεύει το Ελληνικό Γραφείο ESERO με υπεύθυνους τους Αντώνιο Μουρατίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Νικόλαο Λαμπρινό, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, προσφέρουν μέχρι το τέλος του 2022 σε 400 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης όλης της χώρας, 2 δωρεάν θεάματα στο Πλανητάριο, ενώ μετά τις προβολές οι μαθητές ενημερώνονται για τον ρόλο και τις δραστηριότητες του ESERO από εκπρόσωπο του γραφείου. Προτεραιότητα δίνεται σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών της Χώρας.

Η συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις με το γραφείο ESERO αποτελεί στόχο του ΝΟΗΣΙΣ και εντάσσεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Α.Π.Θ και ΝΟΗΣΙΣ, που υπογράφηκε τον Μάιο του 2022. Η συνεργασία αυτή οδηγεί στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, των επιστημών STEM και των εφαρμογών τους στη μελέτη του Διαστήματος, στην ανάπτυξη της άτυπης εκπαίδευσης και στην παροχή και εκλαΐκευση της επιστημονικής γνώσης στους πολίτες, με έμφαση στη νέα γενιά.

Επιδίωξη του ΝΟΗΣΙΣ είναι η ευρύτερη συνεργασία με πλήθος δράσεων, που περιλαμβάνει παρουσιάσεις στο Πλανητάριο, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και αξιοποίηση του σύγχρονου σταθμού Αστροπαρατήρησης, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του. Αντίστοιχα, το Ελληνικό Γραφείο ESERO επιδιώκει την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων όλης της χώρας στις επιστήμες STEM μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν ως μέσον το περιβάλλον του Διαστήματος.

Δημοσιεύτηκε 9 Νοεμβρίου, 2022