Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Συνεργασία ΝΟΗΣΙΣ και ΙΔΕΠ στο πλαίσιο του EXPLORA

Το ΝΟΗΣΙΣ, στο πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος EXPLORA για μαθητές/ μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου, φέτος συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το ΙΔΕΠ συμβάλει στην υλοποίηση των δράσεων ενισχύοντας τις θεματικές κατευθύνεις του EXPLORA και επιδιώκοντας να πλησιάσουν οι μαθητές/ μαθήτριες Γυμνασίου πιο κοντά στις θετικές επιστήμες και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες.

Οι επισκέψεις των παιδιών στο ΙΔΕΠ πραγματοποιούνται επιλεγμένες ημέρες στο διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από το επιστημονικό προσωπικό του ΙΔΕΠ σε αντικείμενα που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου με την εφαρμογή της βιοϊατρικής.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στις εργαστηριακές και πιλοτικές μονάδες του ινστιτούτου (μονάδες υδρογονοκατεργασίας και πυρόλυσης βιομάζας, εργαστήριο ηλεκτροχημείας, μονάδες ανάπτυξης σύνθετων υλικών, μονάδες επεξεργασίας νερού, εργαστήριο μέτρησης ρύπων) με στόχο την ενίσχυση των ερεθισμάτων και την απόκτηση νέων εμπειριών σε τεχνολογικά θέματα και επιστημονικά πεδία αιχμής.

Δημοσιεύτηκε 21 Ιουλίου, 2023