Κατηγορίες
Future Space Νέα

Έργο Future Space – διαδικτυακή δράση διάδοσης του Έργου

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, το ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε διαδικτυακά σε δράση διάδοσης του έργου Future Space, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία.

Στη δράση αυτή με τίτλο “Interdisciplinary STEM Teaching and Learning in upper secondary schools”, συμμετείχαν 30 Πολωνοί, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το έργο και τα αποτελέσματά του.

Στο πλαίσιο αυτό το ΝΟΗΣΙΣ παρουσίασε τις δύο δραστηριότητες που ανέπτυξε κατά τα διάρκεια του έργου. Μάλιστα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν και την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μία από αυτές και συγκεκριμένα στη βασισμένη στο παιχνίδι δραστηριότητα «Αποίκιση στον Άρη – προκλήσεις και λύσεις», καθώς οι Πολωνοί εταίροι έχουν ήδη διαμορφώσει και μεταφράσει τη δραστηριότητα αυτή στην Πολωνική γλώσσα.

Δημοσιεύτηκε 14 Ιουνίου, 2022