Κατηγορίες
Future Space Νέα

Έργο Future Space – “Αποίκιση στον Άρη”

“Αποίκιση στον Άρη – Προκλήσεις και λύσεις”
Μία δραστηριότητα σχεδιασμένη από το ΝΟΗΣΙΣ

Στο πλαίσιο του παραδοτέου “Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα Αστρονομίας και Διαστήματος για οργανισμούς άτυπης εκπαίδευσης”, του ευρωπαϊκού έργου Future Space, το ΝΟΗΣΙΣ προχώρησε στην ανάπτυξη της δραστηριότητας “Αποίκιση στον Άρη – Προκλήσεις και λύσεις”, για μαθητές Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια δραστηριότητα βασισμένη στο παιχνίδι (game based activity), αλλά και στις σύγχρονες τεχνολογίες, που εστιάζει στο σχέδιο του ανθρώπου να αποικίσει τον Άρη. Ένα σχέδιο, το οποίο μεταξύ πολλών άλλων, περιλαμβάνει την μελέτη και την επίλυση ποικίλλων προκλήσεων.

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και μέσω συγκεκριμένων αποστολών-στόχων καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, που σχετίζονται και προσομοιάζουν καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες, οι ειδικοί και οι αστροναύτες που εμπλέκονται στο σχέδιο αποικισμού του πλανήτη Άρη.

Οι ομάδες των μαθητών εργάζονται γύρω από πέντε σταθμούς εργασίας, καθένας εκ των οποίων αντιπροσωπεύει μια αποστολή-στόχο. Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας ένα tablet (ή smartphone) και καθοδηγούμενοι από ένα Android apk που αναπτύχθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, μετακινούνται από σταθμό σε σταθμό για να εκτελέσουν όλες τις αποστολές-στόχους, μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.

Κάθε αποστολή-στόχος ταξιδεύει τους μαθητές σε έναν συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, τους αναθέτει έναν συγκεκριμένο ρόλο και αξιοποιεί διαφορετικά μέσα και εργαλεία προκειμένου οι μαθητές να εξασκήσουν ποικίλες δεξιότητες.

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με μια συζήτηση στην ολομέλεια, πάνω στη δουλειά των ομάδων ανά αποστολή-στόχο και με την παρουσίαση επιστημονικών πληροφοριών και δεδομένων από την τρέχουσα έρευνα για τις διαστημικές αποστολές.

Δημοσιεύτηκε 2 Οκτωβρίου, 2020