Κατηγορίες
Future Space Νέα

Έργο Future Space – παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Στις 14 Μαΐου 2022, σε μια δράση διάδοσης του έργου Future Space, το ΝΟΗΣΙΣ επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, όπου στο πλαίσιο των διαλέξεων που πραγματοποιούνται για τους φοιτητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία” (Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών), συμμετείχε με παρουσίαση υπό τον τίτλο: «Εκπαιδεύοντας μαθητές στην Αστρονομία και την Επιστήμη του Διαστήματος σε σχολεία και επιστημονικά κέντρα – Το παράδειγμα του έργου Future Space».

Το κοινό, αποτελούμενο από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος (πτυχιούχοι και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί) και τους καθηγητές τους, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο Future Space και τα αποτελέσματά του. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις πραγματοποιηθήκαν σχετικά με τους τρόπους που ή μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει την τυπική σχολιοποιημένη εκπαίδευση, ενώ διερευνήθηκαν και επισημάνθηκαν οι τρόποι μέσα από τους οποίους τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο για τους δασκάλους και τους μαθητές τους.

Το ίδιο κοινό, μέσω μιας «εικονικής» επίσκεψης στο ΝΟΗΣΙΣ που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου στις 12 Μαΐου, είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στην διαδραστική πλανηταριακή παρουσίαση “Space quiz – Μια περιπλάνηση στο Σύμπαν», η οποία αναπτύχθηκε από το ΝΟΗΣΙΣ στη διάρκεια του έργου.

 

Δημοσιεύτηκε 16 Μαΐου, 2022