Κατηγορίες
Hypatia Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Hypatia – ισότιμη ένταξη αγοριών και κοριτσιών σε STEM επιστήμες

EEcarousel

Πρόγραμμα Hypatia:
Ισότιμη ένταξη αγοριών και κοριτσιών
σε STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) επιστήμες

Αναρτήθηκε το δεύτερο newsletter του ευρωπαϊκού προγράμματος HYPATIA, στο οποίο συμμετέχει το ΝΟΗΣΙΣ.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι αφενός να προσελκύσει εφήβους και κυρίως κορίτσια, ώστε να ανακαλύψουν δυνατότητες απασχόλησης σε καριέρες σχετικές με τις επιστήμες STEM (science, technology, engineering, mathematics), αφετέρου να δημιουργήσει και να προωθήσει συνέργειες ανάμεσα σε σχολεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και τη βιομηχανία, έτσι ώστε τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα να επικοινωνούνται με έναν τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη το φύλο και θα είναι φιλικότερος προς τα κορίτσια.

Στο κεντρικό άρθρο του δεύτερου newsletter, (μπορείτε να το δείτε εδώ στην αγγλική γλώσσα) επισημαίνεται η αξία της “ισότιμης ένταξης όλων” και του “μη αποκλεισμού” κυρίως λόγω του φύλου.  Η αξία αυτή αντιμετωπίζεται ως η νέα πρόκληση και προτεραιότητα για μουσεία και επιστημονικά κέντρα ανά την Ευρώπη.

Δημοσιεύτηκε 30 Σεπτεμβρίου, 2016