Κατηγορίες
Hypatia Νέα

Hypatia – όραμα, αποστολή και στόχοι του έργου

Κορίτισια και αγόρια σε STEM επιστήμες

Το όραμα του έργου Υπατία είναι μια κοινωνία, όπου η επιστήμη θα επικοινωνείται στους νέους με τρόπο, ο οποίος θα ενσωματώνει/συμπεριλαμβάνει και τα δύο φύλα. Έτσι μόνο θα αξιοποιηθεί πλήρως, σε όλη την Ευρώπη, το δυναμικό των κοριτσιών και των αγοριών που μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες σχετικές με τις επιστήμες STEM.

Περισσότερα για το όραμα, την αποστολή και τους στόχους του έργου εδώ.

Περισσότερα για τα Κριτήρια Συμπερίληψης και των Δύο Φύλων, καθώς και τα Προϊόντα του έργου εδώ.

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου http://www.expecteverything.eu/hypatia/

 

Δημοσιεύτηκε 14 Δεκεμβρίου, 2016