Κατηγορίες
Hypatia Νέα

Hypatia – 5ο newsletter

Το ευρωπαϊκό έργο HYPATIA εμπνέει τα science centers της Ευρώπης, προς μια περισσότερο ισότιμη ως προς τα δύο φύλα εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες.

Δείτε στο 5ο newsletter του HYPATIA το παράδειγμα του Experimentarium στην Κοπεγχάγη εδώ.

Δημοσιεύτηκε 25 Ιανουαρίου, 2018