Κατηγορίες
Hypatia Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Hypatia – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο Horizon 2020

Η επικοινωνιακή καμπάνια “Expect Everything”
ανακοινώνεται στις 21 Απριλίου 2016

Η έρευνα δείχνει πως o τρόπος που επικοινωνούνται οι θετικές επιστήμες στους νέους εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, δεν αφορά εξίσου και στα δύο φύλα. Επιπλέον στην Ευρώπη, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια γνωρίζουν ελάχιστα για τη δυνατότητα σταδιοδρομίας τους στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics), καθώς και τις ικανότητες που απαιτούνται. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τον περιορισμένο αριθμό των κοριτσιών που επιλέγουν να σπουδάσουν και να εργαστούν στις επιστήμες αυτές.

Το Hypatia είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Horizon 2020 με στόχο την ενεργό συμμετοχή εφήβων 13 – 18 ετών και των δύο φύλων εξίσου σε επιστήμες STEM, απευθυνόμενο ταυτόχρονα και στους επαγγελματίες εκπαιδευτές των συγκεκριμένων επιστημών, με στόχο την εφαρμογή πρακτικών που θα εμπλέκουν εξίσου και τα δύο φύλα. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται να συνεργαστούν κέντρα επιστημών και μουσεία, σχολεία, ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και βιομηχανικές μονάδες, ειδικοί σε θέματα ισότητας των δυο φύλων και βέβαια οι ίδιοι οι έφηβοι. Οι ομάδες αυτές θα εργαστούν σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από 14 κεντρικά σημεία (hubs), ώστε να αναπτύξουν από κοινού το περιεχόμενο και να συνδιοργανώσουν σχετικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

Στις 21 Απριλίου 2016, το πρόγραμμα Hypatia θα ανακοινώσει την επικοινωνιακή καμπάνια “Expect Everything”, που απευθύνεται σε νέους με στόχο την ενεργό συμμετοχή εφήβων κοριτσιών σε επιστήμες STEM. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της καμπάνιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Science: It’s a girl thing”, που απευθύνεται και προτρέπει τους έφηβους να «περιμένουν τα πάντα!» – “Expect Everything!”.

Η καμπάνια προωθεί την ενεργό συμμετοχή εφήβων μέσα από δραστήρια κοινωνικά δίκτυα με λογαριασμούς σε Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo και Tumblr. Η ιστοσελίδα expecteverything.eu δημιουργήθηκε με στόχο την απήχηση στους χρήστες κινητών συσκευών, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν σε 14 χώρες, να ανακαλύψουν εντυπωσιακά στοιχεία για τις θετικές επιστήμες και να γνωρίσουν επιστήμονες και τη δουλειά τους. Η ιστοσελίδα παρουσιάζει επίσης μία επιλογή από το υλικό της καμπάνιας “Science: it’s a girl thing”: “Ask a Scientist”, “Dream Jobs” και videos με ιστορίες από τη ζωή τους.

Η καμπάνια “Expect Everything” θα «μιλάει» τη γλώσσα των εφήβων, λαμβάνοντας υπόψη την περιέργεια και τις γνώσεις τους. Κατανοεί τους εφήβους, όχι μόνο σαν κοινό, αλλά και σαν συνεργάτες προσκαλώντας τους, μαζί με φοιτητές θετικών επιστημών και ειδικούς στην επικοινωνία της επιστήμης, να συνεισφέρουν σαν αρθρογράφοι και συντάκτες στο “Expect Everything” blog και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια μέρα, το πρόγραμμα Hypatia θα ανακοινώσει την ιστοσελίδα hypatiaproject.eu, αφιερωμένη σε δασκάλους, διευθυντές σχολείων, μουσεία, βιομηχανικές μονάδες και ερευνητές, προσφέροντάς τους εργαλεία και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της επικοινωνίας των αντικειμένων των επιστημών και των επαγγελμάτων σε αντικείμενα επιστημών STEM και στα δύο φύλα εξίσου. Η ιστοσελίδα θα παρουσιάζει επίσης σημαντικές πληροφορίες για το έργο, τις δραστηριότητες και τα σημαντικά γεγονότα. Παρομοίως, άλλα εργαλεία επικοινωνίας, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανακοινώσεις θα ενημερώνουν για εκδηλώσεις, σημαντικές δράσεις, επερχόμενες ομιλίες, νέα ευρήματα σχετικά με την εμπλοκή και των δύο φύλων σε επιστήμες STEM και άλλο σχετικό υλικό.

Συνολικά, το έργο προβλέπεται να εμπλέξει περισσότερους από 50.000 δασκάλους και θα συμμετάσχουν σε αυτό περισσότεροι από 250.000 έφηβοι, θεμελιώνοντας μια μακροπρόθεσμη και σημαντική αλλαγή νοοτροπίας.

Για θέματα δημοσιότητας μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Ελισάβετ Κωνσταντίνου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Προβολής
ΝΟΗΣΙΣ
6ο χμ Θεσσαλονίκης- Θέρμης , 57001 Θέρμη, Ελλάδα
Email: konstantinou@noesis.edu.gr
Τηλ: +30 2310 483 000, εσωτ. 105
Fax: +30 2310 483 020

Δημοσιεύτηκε 7 Απριλίου, 2016