Κατηγορίες
Hypatia Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Hypatia – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

HYPATIA-WB

«Η ζωή είναι εξέλιξη και όσο πιο μακριά ταξιδεύουμε, τόσο περισσότερη αλήθεια κατανοούμε. Η κατανόηση των πραγμάτων που είναι στην πόρτα μας, είναι η καλύτερη προετοιμασία για να καταλάβουμε αυτά που βρίσκονται πιο μακριά».  Υπατία – Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μεταξύ 350-415 μ.Χ., μαθηματικός, αστρονόμος και φιλόσοφος.

Το πρόγραμμα Hypatia έχει δυο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να δημιουργήσει κίνητρα σε κορίτσια ηλικίας 13-18 ετών να ανακαλύψουν τις δυνατότητες απασχόλησης σε καριέρες σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Ο δεύτερος στόχος είναι να δημιουργήσει και να προωθήσει συνέργειες ανάμεσα σε σχολεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και τη βιομηχανία, έτσι ώστε τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα να επικοινωνούνται με τρόπο φιλικό προς τα κορίτσια. Εμπλέκοντας απευθείας τους εφήβους στη διαδικασία προσέγγισης αυτών των αντικειμένων μέσα από αυτή την οπτική, το πρόγραμμα επιδιώκει να κατανοήσει καλύτερα το πώς θα επικοινωνήσει με αυτή την ηλικία και να σχεδιάσει από κοινού ουσιαστικές δραστηριότητες.

Στο πρόγραμμα που συντονίζει το NEMO Science Center συμμετέχουν φορείς από όλη την Ευρώπη: ECSITE (European Network Science Centres and Museums – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστημονικών Κέντρων και Μουσείων),  Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia (MUST), Bloomfield Science Museum Jerusalem (BSMJ), Experimentarium, Universcience, University οf Copenhagen, BureauQ BV, PPG, L’Oreal Foundation, Science Centre AHHAA Foundation, LA CAIXA Foundation, Science Gallery, NOESIS, Center for the Promotion of Science, Science Center Netzwerk, the UK Association for Science and Discovery Centres, Teknikens Hus, Experyment.

 

 

Δημοσιεύτηκε 1 Σεπτεμβρίου, 2015