Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Καφέ της Επιστήμης 16.1.2017

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή
από την παγκόσμια κλίμακα στην τοπική κλίμακα της Ελλάδας

sc-klimatiki-metavoli

Με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του Βρετανικού Συμβουλίου και του ΝΟΗΣΙΣ συνεχίζεται για δωδέκατη συνεχή χρονιά η πραγματοποίηση των «Καφέ της Επιστήμης», που όπως πάντα, σας προσκαλούν να συζητήσετε με τους ειδικούς επιστημονικά ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Το θέμα του πρώτου Καφέ της νέας χρονιάς αφορά στην ανθρωπογενή κλιματική μεταβολή.

Με τον όρο κλιματική μεταβολή εννοούμε μια σημαντική και επίμονη αλλαγή στη στατιστική κατανομή των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια περιόδων που κυμαίνονται από μερικές δεκαετίες ως και εκατομμύρια έτη σε παγκόσμια κλίμακα ή σε κλίμακα περιοχής. Η σύγχρονη επικρατούσα επιστημονική άποψη είναι ότι παρά τις αβεβαιότητες θεωρείται πολύ πιθανόν ο ανθρώπινος παράγοντας να έχει συμβάλει στη παρατηρούμενη θέρμανση του πλανήτη κατά τους τελευταίους δύο αιώνες λόγω της ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Εκτιμάται ότι αυτή η υπερθέρμανση θα συνεχιστεί και στο μέλλον ανάλογα με το υποτιθέμενο σενάριο μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η ανθρωπογενής κλιματική μεταβολή δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη αλλά παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.
Σε αυτό ακριβώς το θέμα, τα περιοχικά κλιματικά μοντέλα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να δώσουν πιο αναλυτική πληροφορία από τα παγκόσμια κλιματικά μοντέλα σχετικά με το κλίμα και την κλιματική μεταβολή σε τοπική κλίμακα, ειδικά για περιοχές με σύνθετα μορφολογικά και τοπογραφικά χαρακτηριστικά όπως είναι η Ελλάδα.

Το θέμα θα παρουσιάσει και θα συζητήσει μαζί μας ο Πρόδρομος Ζάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, στις 18.30, στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Λεωφόρος Στρατού 2Α, τηλ.: 2310 821 231).

Είσοδος ελεύθερη

Βιογραφικά στοιχεία
Ο Πρόδρομος Ζάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και η εμπειρία του εστιάζονται στο όζον, στην αέρια ρύπανση, στην κλιματική αλλαγή καθώς και σε περιοχικά αριθμητικά μοντέλα κλίματος και ποιότητας αέρα. Έχει 74 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 81 δημοσιεύεις σε πρακτικά συνεδρίων με περισσότερες απο 1500 ετεροαναφορές και H-factor 24, ενώ έχει συμμετάσχει σε 23 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ο Πρόδρομος Ζάνης είναι συντονιστής του διαγωνισμού «Outstanding Student Poster» της «Εuropean Geophysical Union-EGU» για το «Atmospheric Sciences Division», μέλος της επιτροπής διαχείρισης του “Environmental Physics Division” της “European Physical Society” και μέλος της επιτροπής εκδόσεων (editor) στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Atmospheric Sciences

Δημοσιεύτηκε 9 Ιανουαρίου, 2017