Κατηγορίες
Νέα

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μουσείων NEMO – Δήλωση για τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης στα μουσεία της Ευρώπης

Βερολίνο, 16 Σεπτεμβρίου 2022: Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος σε όλη την Ευρώπη επιβαρύνει σημαντικά τα μουσεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα. Σημαντικές αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης αναμένονται για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους ενέργειας στην παγκόσμια αγορά. Τα μουσεία σε όλη την Ευρώπη είχαν να αντιμετωπίσουν δύο χρόνια με σημαντικές μειώσεις στους αριθμούς των επισκεπτών λόγω της πανδημίας, που οδήγησε σε πρωτοφανείς απώλειες εσόδων. Τα μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν συνήθως σταθερούς προϋπολογισμούς που αφορούν στα λειτουργικά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ενεργειακά έξοδα. Τα προηγούμενα χρόνια, το ενεργειακό κόστος ήταν σχετικά χαμηλό και τα μουσεία είναι σαφώς ανήσυχα για την
αύξηση των τιμών κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του κόστους έως και 400% στους λογαριασμούς ενέργειας των μουσείων αυτόν τον χειμώνα.

Ο πολιτιστικός τομέας απέδειξε ότι είναι ανθεκτικός και προσαρμοστικός κατά τη διάρκεια του COVID19 και φυσικά θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, διερευνώντας κάθε δυνατό τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Πολλές συστάσεις έχουν ήδη δημοσιευθεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο από διάφορες οργανώσεις. Ωστόσο, η ήδη δοκιμαζόμενη οικονομική κατάσταση των μουσείων λόγω της πανδημίας, περιορίζει τις επενδύσεις στις υποδομές τους, τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, η καθυστέρηση των επενδύσεων στον δημόσιο πολιτιστικό τομέα σε πολλές χώρες, εμποδίζει τα μουσεία να εργαστούν με ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους, γεγονός που θα αυξήσει το κόστος καθώς η ενεργειακή κρίση θα προχωράει. Επιπλέον, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δυσχεραίνει για πολλά μουσεία την εισαγωγή μέτρων για την ενεργειακή τους απόδοση, δεδομένου ότι τα κτίριά τους τελούν υπό ειδική προστασία.

Οι πολιτιστικοί χώροι και οι προσφορές – όπως διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας – είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για την κοινωνική συνοχή και την προσωπική ευημερία σε περιόδους κρίσης. Ο πολιτιστικός τομέας στην Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας. Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Μουσείων NEMO (Network of European Museum Organisations) ανησυχεί για πιθανά νέα κλεισίματα και δραματικές μειώσεις των υπηρεσιών και των ωρών λειτουργίας των μουσείων, λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας. Το κλείσιμο και/ή η μείωση των υπηρεσιών των μουσείων έχει ελάχιστο αντίκτυπο όσον αφορά στην εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά έχει σημαντικό αντίκτυπο στον πολιτιστικό και κοινωνικό ιστό της Ευρώπης.

Το NEMO ζητά από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να παραμείνουν τα μουσεία ανοιχτά:
– λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και αυξάνοντας αναλόγως τον προϋπολογισμό των μουσείων, όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα
– παρέχοντας πρόσθετα κονδύλια για το 2022 για περαιτέρω πληρωμές και προσαρμογές του προϋπολογισμού μουσείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων,
– αυξάνοντας τους προϋπολογισμούς για τις σταθερές λειτουργικές δαπάνες ανάλογα με τις ανάγκες για τα έτη 2023 και τα επόμενα
– παρέχοντας πρόσθετα κονδύλια για επενδύσεις στις υποδομές των μουσείων, ώστε τα κτίρια να μπορούν να συντηρηθούν με πιο αποδοτικό, οικολογικό και βιώσιμο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Για το πρωτότυπο κείμενο της δήλωσης στην αγγλική γλώσσα πατήστε εδώ.

Περισσότερα για το ΝΕΜΟ στον σύνδεσμο https://www.ne-mo.org/

Δημοσιεύτηκε 6 Οκτωβρίου, 2022