Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το ΝΟΗΣΙΣ στο διεθνές συνέδριο του ECSITE

Το ετήσιο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τεχνολογικών Κέντρων και Μουσείων ECSITE (ECSITE – The European Network of Science Centers and Museums), φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Ιουνίου, στο κέντρο επιστημών (science center) Experimentarium, στην Κοπεγχάγη. Πρόκειται για την τριακοστή επετειακή διοργάνωση του θεσμού, με θέμα “Pushing Boundaries”.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου λειτουργεί εκθεσιακός χώρος, που αποτελεί το κοινωνικό και εμπορικό κέντρο του συνεδρίου, όπου φέτος περισσότεροι από 60 εκθέτες παρουσιάζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Στο χώρο αυτό το ΝΟΗΣΙΣ, σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο θα προβάλλει τη μεταφερόμενη έκθεση ΙΔΕΑ – Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία και το ευρωπαϊκό έργο actiVatoR.

H έκθεση ΙΔΕΑ, που κατασκευάστηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχει ως σκοπό τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς. Παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής σκέψης που δημιούργησε μια σειρά επιστημονικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών πεδίων. Παράλληλα, πραγματεύεται όλα εκείνα τα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία έφεραν τον αρχαίο ελληνικό κόσμο σε ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο επίπεδο. Στόχος του ΝΟΗΣΙΣ είναι η παρουσίαση της έκθεσης αυτής σε μουσεία και πολιτιστικούς φορείς διεθνώς.

Το έργο actiVatoR, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ», φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία πλατφόρμα βιωματικής και διαδραστικής μάθησης, για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών, μέσω πρωτότυπης κατασκευής μηχανικής ανάδρασης και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου το ΝΟΗΣΙΣ θα συμμετάσχει επίσης σε ειδικό session με τίτλο “Science Communication in South Eastern Europe: A special blend? From South East to North West: Get illuminated by SEE People!”, με στόχο την ανάδειξη των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν στις δραστηριότητές τους τα κέντρα επιστημών (science centers) στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δημοσιεύτηκε 24 Μαΐου, 2019