Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Odysseus II – οι νικητές της ημιτελικής φάσης

Ημιτελική φάση του διαγωνισμού ODYSSEUS II
(Regional Semi Final)
Βουλγαρία, Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα
Κατηγορία: Pioneers
13-15 Μαΐου 2017, ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη

Αποτελέσματα:

Diploma for the best project (προκρίνονται στον τελικό)
Εργασία “MartianLab”
Ομάδα “ Red Frontiers ” – High School of Mathematics “Dr Petar Beron”, Varna, Bulgaria

Diploma for the best scientific project
Εργασία “Exoplanet Pursuit”
Ομάδα “PLANet B” – Zanneio Experimental Lyceum, Piraeus, Greece

Diploma for originality
Εργασία “Quantum Rover”
Ομάδα “Quantum Rover” – Psychico College, Athens, Greece

Diploma for academic excellence
Εργασία “Hydrogen Energy from Ambient Humidity”
Ομάδα “Johnchiotelis” – Experimental High School of University of Patras, Greece

Diploma for girls in science
Εργασία “Exoplanets”
Ομάδα “ Explorers Of Space ” – 2nd Junior High N. Ionia, Attica, Greece

Diploma for the most artistic presentation
Εργασία “A thorough research on Astrobiology”
Ομάδα “The Brainiacs » – Aristoteleio College Thessaloniki, Greece

Diploma for the best practical value project
Εργασία “ Automatized Radiation Shield ”
Ομάδα “Denizglbhrli” – Ozel Cevizlibag Doga Koleji, Instabul, Turkey

Diploma for the most socially relevant project
Εργασία “ A House on Mars”
Ομάδα “ Narwhals ” – Anglo-American School of Sofia, Bulgaria

Diploma for sustainability and environmental awareness
Εργασία “Ion Thruster & EM Drive”
Ομάδα “Paxih” – Archangelos Lyceum Apostolos Markos, Cyprus

Resize of 5148021

Resize of IMG_9968

Resize of IMG_0008

Δημοσιεύτηκε 17 Μαΐου, 2017