Κατηγορίες
Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 νέες θέσεις εργασίας στο ΝΟΗΣΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ» προτίθεται να προβεί σε πρόσληψη συνεργατών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο των κάτωθι προγραμμάτων του Ιδρύματος, για να καλύψει τις κάτωθι ανάγκες του Ιδρύματος:

1.     Τεχνικού για την στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του ΚΔΕΜΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων υποδομών του ΚΔΕΜΤ 11/2016 – 11/2017» (Α1)
Προκήρυξη θέσηςΑίτηση

2.     Χειριστή Συστημάτων και Εξοπλισμού Προσομοιωτή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη των επισκέψεων σχολικής περιόδου 11/2016–06/2017 στο ΚΔΕΜΤ» (Α2)
Προκήρυξη θέσηςΑίτηση

3.     Χειριστή Συστημάτων και Εξοπλισμού Πλανηταρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη των επισκέψεων σχολικής περιόδου 11/2016–06/2017 στο ΚΔΕΜΤ»  (Α3)
Προκήρυξη θέσηςΑίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική προκήρυξη της κάθε θέσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 21/10/2016 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες. Δεκτές γίνονται και ηλεκτρονικές αιτήσεις στο email του Φορέα (info@noesis.edu.gr) εφόσον περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ (www.noesis.edu.gr).

Δημοσιεύτηκε 5 Οκτωβρίου, 2016