Κατηγορίες
Νέα

Το ΝΟΗΣΙΣ υποβάλλει πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Φοιτητικές εστίες του Υπουργείου Παιδείας και εγκαταστάσεις των Τεχνολογικών Φορέων εποπτευομένων από την Γ.Γ.ΕΤ. και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» που προκηρύχθηκε από την ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο φορέας κατέθεσε Πρόταση και σχετική μελέτη με τη συνεργασία ειδικών επιστημονικών συνεργατών και στηριζόμενο στην τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών του.

Η προτεινόμενη δράση αφορά στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος, τη βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση το κτιρίου, τη μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών των εγκαταστάσεών του.

Η σύνθετη μελέτη προτείνει σύγχρονο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου των συστημάτων φωτισμού, του κεντρικού κλιματισμού και αερισμού του κτιρίου και τη χρήση δύο πρότυπων σταθμών ανακύκλωσης προσαρμοσμένων στα διεθνή δεδομένα και πρότυπα.

Επίσης περιλαμβάνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων τελευταίας γενιάς για την ενεργειακή αυτονομία του κτιρίου και την ιδιοπαραγωγή ενέργειας για την κάλυψη των καταναλώσεων του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.

Πρόσθετα προβλέπεται η κατασκευή πράσινων δωμάτων συνολικής επιφάνειας 4.500 τετραγωνικών μέτρων που θα προσφέρει φυσικό δροσισμό, νέα αισθητική και ποιότητα ζωής.

Η μελέτη αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τον εμβληματικό χαρακτήρα του κτιρίου και φιλοδοξεί να αποτελέσει παράδειγμα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών των πρωτότυπων εφαρμογών και των πράσινων κτιρίων.

Η Πρόταση αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην βασική επιδίωξη του φορέα που είναι η ανάδειξη της καινοτομίας του χώρου και των εγκαταστάσεων σε απόλυτη σύνδεση με τα Προγράμματα και τις δράσεις που προσφέρει στους επισκέπτες και τη νέα γενιά.

Επίσης με την διοργάνωση και την ένταξη των εφαρμογών στις εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα που πραγματοποιεί, θεωρεί ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση αντίληψης και νοοτροπίας των πολιτών και των μαθητών της χώρας μας για τη χρησιμότητα και τη ζωτική σημασία της ορθής διαχείρισης των φυσικών ενεργειακών πόρων και των ατομικών μέτρων για την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημοσιεύτηκε 15 Ιουνίου, 2021