Κατηγορίες
Science Inspired Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Έργο Science Inspired-συνάντηση με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

Έργο Science Inspired
Συνάντηση με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, 2019 πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ η πρώτη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν επιλεγεί και θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις (study visits) στα συμμετέχοντα science centers του έργου. Η συνάντηση είχε ταυτόχρονα ενημερωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, προκειμένου να γνωριστούν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως οι υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνει να καλύψει το ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο πραγματοποίησης των 4 study visits, η εξασφάλιση εκπαιδευτικής άδειας από κάθε εκπαιδευτικό για το διάστημα, το οποίο θα απουσιάσει από την υπηρεσία του, η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το ΝΟΗΣΙΣ για κάθε εκπαιδευτικό, οδηγίες σχετικά με τα παραστατικά (αποδείξεις μέσων μαζικής μεταφοράς, αεροπορικές κάρτες επιβίβασης), τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει κάθε συμμετέχοντας στο ΝΟΗΣΙΣ μετά την ολοκλήρωση κάθε ταξιδιού, για την οικονομική εκκαθάριση.

Επίσης, συζητήθηκε και προτάθηκε η ανάγκη πραγματοποίησης μιας ενημερωτικής συνάντησης στο ΝΟΗΣΙΣ μετά από κάθε study visit, προκειμένου να ενημερώνονται όλοι σχετικά.

Τέλος, τα πρακτικά της συνάντησης έχουν σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

 

 

Δημοσιεύτηκε 26 Φεβρουαρίου, 2019