Κατηγορίες
Science Inspired Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Science Inspired

Σχετικά με το διεθνές πρόγραμμα Science Inspired
Το πρόγραμμα Science Inspired στοχεύει στην ανάδειξη των κέντρων επιστημών (science centers) ως εξαιρετικούς χώρους για να γνωρίσουν οι νέοι την επιστήμη, όπου οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με διευκολυντές μπορούν να τους εμπνεύσουν και να τους μεταδώσουν τις γνώσεις τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος 4 κέντρα επιστημών ενώνουν τις δυνάμεις τους: Το Experyment Science Center από την Πολωνία, το Agóra Science Centre από την Ουγγαρία, το VIDA! Science Centre από την Τσεχία και το ΝΟΗΣΙΣ από την Ελλάδα.

Έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές βρίσκουν τα μαθήματα που σχετίζονται με την επιστήμη ενδιαφέροντα, παρά το ότι είναι δυσκολότερα και περισσότερο απαιτητικά. Οι έφηβοι δεν έχουν τα εργαλεία που θα τους επέτρεπαν να αποκτήσουν τις σχετικές γνώσεις ευκολότερα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Science Inspired θα δημιουργηθούν νέα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους διευκολυντές να ενθαρρύνουν τους νέους να αναλάβουν νέες προκλήσεις.

Στόχοι του προγράμματος
– Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών και διευκολυντών από κέντρα επιστημών της Ευρώπης.
– Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να μοιραστούν τις γνώσεις τους στα περιβάλλοντα εργασίας τους.
– Συνεργασία μεταξύ κέντρων επιστημών της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Ελλάδας.
– Ενθάρρυνση των νέων να δημιουργήσουν το δικό τους επιστημονικό περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαιδευτικοί και διευκολυντές σε κέντρα επιστημών:
– Θα συμμετάσχουν σε 4 επισκέψεις στα κέντρα επιστημών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
– Θα δημιουργήσουν το δικό τους επιστημονικό video, όπου, χρησιμοποιώντας διαδραστικά εκθέματα, θα εξηγούν τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα.
– Θα γνωρίσουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, πχ . gamification, storytelling, ICT.
– Θα καταστήσουν σαφή τα κίνητρα και τις ανάγκες των νέων και θα προσπαθήσουν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο design thinking.
– Θα δημιουργήσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και δραστηριότητες εκτός σχολείου.

Οι έφηβοι:
– Θα δοκιμάσουν τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν από τους διευκολυντές και τους εκπαιδευτικούς.
– Θα συμμετάσχουν σε workshops, στη διάρκεια των οποίων θα μάθουν πως να δημιουργούν εμπνευσμένα επιστημονικά video.
– Θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για τη δημιουργία σύντομου επιστημονικού video.
– Θα ανταλλάξουν απόψεις για τα video με έφηβους από την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Ελλάδα και την Πολωνία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+.

Διάρκεια προγράμματος: 1.12.2018-30.1.2021

Δημοσιεύτηκε 31 Ιανουαρίου, 2019