Κατηγορίες
Science of Cooking Νέα

Έργο “Science of Cooking – Learning STEM subjects through cooking for persons with ID”

Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετέχει στο διευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Science of cooking: Learning STEM subjects through cooking for persons with ID». Το έργο είναι διάρκειας 25 μηνών (10/2023 – 10/2025) και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ειδικότερα από το πρόγραμμα Erasmus+ (KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education).

Πρόκειται για μια συνεργασία οργανισμών από Σλοβενία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Επικεφαλής του έργου είναι το Izobrazevalni center Geoss d.o.o. από την Σλοβενία και συμμετέχοντες οργανισμοί οι:
– Zveza Sozitje (Σλοβενία)
– Consultoría de Innovación Social (Ισπανία)
– Associazione Culturale Eufemia APS (Ιταλία)
– Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ (Ελλάδα)

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση καταστάσεων της καθημερινής ζωής, συγκεκριμένα της μαγειρικής και της ενασχόλησης με την κουζίνα, προκειμένου να ενθαρρύνει τη μάθηση ενήλικων ατόμων που αντιμετωπίζουν νοητικές δυσκολίες σε πεδία STEM.

Η παρουσίαση STEM αντικειμένων με τρόπο ελκυστικό και κατανοητό σ’αυτό το πλαίσιο, προσδοκά να οδηγήσει στην απόκτηση γνώσης και κυρίως δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην αύξηση της αυτονομίας των συγκεκριμένων ατόμων.

Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης, η δημιουργία μιας πλούσιας εργαλειοθήκης δραστηριοτήτων που θα την υποστηρίζει καθώς και ο σχεδιασμός ενός παιχνιδιού.

Τα παραπάνω παραδοτέα αναμένεται:
α) να αυξήσουν τις δεξιότητες και ικανότητες των εκπαιδευτών ώστε να διδάξουν θέματα STEM σε ενήλικα άτομα με νοητικές δυσκολίες και
β) να επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλουν στην αύξηση της αυτονομίας τους και στην καλύτερη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Για την επίσημη ιστοσελίδα του έργου πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 28 Νοεμβρίου, 2023