Κατηγορίες
Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

«Ενέργεια: επιλέγω & εξοικονομώ»

Πρόγραμμα για μαθητές της Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν ότι η ενέργεια παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και ότι οι προσωπικές επιλογές μας μπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση ενέργειας σε ατομικό επίπεδο, το κόστος της, καθώς και τη συνολική ενεργειακή κατάσταση […]