Κατηγορίες
Νέα

WATER RESCUE – απολογισμός Τελικού Συνεδρίου του έργου

Συνάντηση δικαιούχων και Τελικό Συνέδριο του έργου “WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” – WATER RESCUE
Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου WATER RESCUE η ΔΕΥΑ Θέρμης διοργάνωσε το Τελικό Συνέδριο του έργου την Πέμπτη 16/12/2021, που έλαβε χώρα διαδικτυακά. Στο συνέδριο απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θέρμης κ. Δαμιανός Ζελιλίδης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ Δρ. Λουκάς Γεωργαλάς, ο Πρόεδρος της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων κ. Αθανάσιος Τζακόπουλος και η Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων ΄Ύδρευσης Αποχέτευσης κ. Όλγα Κοτσελίδου. Έγινε αναφορά στην σημαντικότητα της αύξησης της αποδοτικής χρήσης του πόσιμου νερού μέσω της μείωσης του Μη Ανταποδοτικού Νερού και των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης. Η κα Κοτσελίδου ανέφερε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΕΔΕΥΑ για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Με εισηγήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι των δικαιούχων του έργου. Από την ΔΕΥΑ Κομοτηνής που είναι ο επικεφαλής δικαιούχος συμμετείχε η κα Μαρία Βαμβακά, που παρουσίασε το έργο WATER RESCUE, ενώ η Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου και τις εμπειρίες της ΔΕΥΑ Κομοτηνής. Από την ΔΕΥΑ Θέρμης συμμετείχαν η κα Δώρα Πασιά και ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργακούδης που παρουσίασαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης της ΔΕΥΑ Θέρμης. Από τον Δήμο Gotse Delchev συμμετείχε ο κ. Dobromir Moldovanov που παρουσίασε τις πιλοτικές δράσεις και τα αποτελέσματά τους στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Gotse Delchev. Τέλος, εκ μέρους της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού συμμετείχε ο κ. Συμεών Τάσκαρης από την εταιρεία Geospatial Enabling Technologies, που παρουσίασε τις εφαρμογές γεωπληροφορικής που αναπτύχθηκαν στην ΔΕΥΑ Θερμαϊκού.

Ακολούθησε συζήτηση.

Παράλληλα, και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου WATER RESCUE, η ΔΕΥΑ Θέρμης διοργάνωσε την 5η συνάντηση των δικαιούχων του έργου την Τετάρτη 15/12/2021, η οποία έλαβε χώρα διαδικτυακά. Στην συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι δικαιούχοι του έργου, παρουσιάστηκε η πρόοδος των δράσεων του έργου WATER RESCUE που λήγει στις 31/12/2021. Στην συνάντηση συμμετείχε η κα Ζωή Τσέλια, project officer από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης συμμετέχει από τον Νοέμβριο του έτους 2017 στην υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο «WATER RESCUE» και πλήρη τίτλο «WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS» (Αποδοτικότητα Υδατικών Πόρων και Συντηρητική Ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020” και τη συμμετοχή έξι (6) δικαιούχων:
– ΔΕΥΑ Κομοτηνής, επικεφαλής δικαιούχος
– ΔΕΥΑ Θέρμης
– Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ε.Λ.Κ.Ε. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
– Δήμος Kardzhali
– Δήμος Gotse Delchev
– ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

Σκοπός του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων και η επίτευξη συντηρητικής χρήσης νερού, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής νερού, την αύξηση της αποδοτικής χρήση νερού και τη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο “WATER RESCUE” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Δημοσιεύτηκε 20 Δεκεμβρίου, 2021