Κατηγορίες
Νέα

WATER RESCUE – Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων του έργου
“WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” – WATER RESCUE

«Αξιοποίηση εξελιγμένων εργαλείων και τεχνολογιών για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των ΔΕΥΑ»

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Θέρμης, στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου WATER RESCUE στο οποίο η ΔΕΥΑ Θέρμης συμμετέχει σαν δικαιούχος, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Ημερίδα Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση εξελιγμένων εργαλείων και τεχνολογιών για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των ΔΕΥΑ». Την ημερίδα διοργανώνει η ΔΕΥΑ Θέρμης την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα έναρξης 11.00.  Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στον ιστότοπο https://us06web.zoom.us/j/81394336677

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης συμμετέχει από τον Νοέμβριο του έτους 2017 στην υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο «WATER RESCUE» και πλήρη τίτλο «WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS» (Αποδοτικότητα Υδατικών Πόρων και Συντηρητική Ζήτηση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020” και τη συμμετοχή έξι (6) εταίρων:

  • ΔΕΥΑ Κομοτηνής, επικεφαλής εταίρος
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ε.Λ.Κ.Ε. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  • Δήμος Kardzhali
  • Δήμος Gotse Delchev
  • ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

Σκοπός του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων και η επίτευξη συντηρητικής χρήσης νερού, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του νερού σε όλο τον κύκλο παροχής νερού, την αύξηση της αποδοτικής χρήση νερού και τη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων στην κλιματική αλλαγή.

Σκοπός της ειδικής αυτής συνάντησης αποτελεί η μακροπρόθεσμη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου WATER RESCUE σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προς την κατεύθυνση της αποδοτικής ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης του νερού στον αστικό κύκλο του. Επίσημη γλώσσα στην Ημερίδα Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου WATER RESCUE θα είναι η Ελληνική.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν με εισηγήσεις εκπρόσωποι των δικαιούχων του έργου, εκτός της ΔΕΥΑ Θέρμης, της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

 Πρόγραμμα

11.00-11.30 Εγγραφή / Σύνδεση στην πλατφόρμα
11.30-11.45 Χαιρετισμοί

Μαρία Κωστίκα, Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑ Θέρμης

Πάττη Πασχαλίδου, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

11.45-12.00 Το έργο WATER RESCUE Μιχάλης Πουσπουρίκας, ΔΕΥΑ Κομοτηνής
12.00-12.20 Αποτελέσματα του έργου WATER RESCUE. Αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής στην ΔΕΥΑ Κομοτηνής – Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή, ΔΕΥΑ Κομοτηνής
12.20-12.35 Αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής στην ΔΕΥΑ Θέρμης – Πάττη Πασχαλίδου, ΔΕΥΑ Θέρμης
12.35-12.50 Μοντελοποίηση και υδραυλική προσομοίωση στο δίκτυο ύδρευσης της Θέρμης – Καθ. Βασίλης Κανακούδης & Μηνάς Γαβαλάς, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
12.50-13.05 Αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής στην ΔΕΥΑ Θερμαϊκού – εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού
13.05-13.30 Συζήτηση
13.30 Λήξη

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη δήλωση συμμετοχής θα επεξεργαστούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) 2016/679. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en) για περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Δηλώνοντας συμμετοχή στην ημερίδα αυτή δίνετε την σύμφωνη γνώμη σας στο έργο WATER RESCUE Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» για επεξεργασία, διαχείριση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Το έργο “WATER RESCUE” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Δημοσιεύτηκε 24 Νοεμβρίου, 2021