Κατηγορίες
Νέα Νόησις Εργαστήρι - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκδήλωση για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Υποδομών

Ολοκληρωμένο πλάνο χρηματοδότησης των Ερευνητικών Υποδομών με 224 εκ.€

Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης», συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στις 25/2/2019, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στην εκδήλωση, που εστίασε στην ανάδειξη της σημασίας των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών στην Κοινωνία και της συμβολής τους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου και η Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Αγγελική Φέτση.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκαν οι κύριες πολιτικές κατευθύνσεις και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας, τονίστηκε η σημασία των Ερευνητικών Υποδομών ως δομικό στοιχείο του ερευνητικού συστήματος της χώρας, καθώς και η σημασία της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της ανοιχτής πρόσβασης σε Ερευνητικές Υποδομές. Επίσης, παρουσιάστηκαν Υποδομές Εμβληματικών Δράσεων, που αφορούν την ναυπήγηση ωκεανογραφικού ερευνητικού σκάφους και τη δημιουργία Δικτύου για την παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής.

Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε στην παραπάνω εκδήλωση, με παρουσία του Γενικού Διευθυντή, Θανάση Κοντονικολάου, με στόχο την ενημέρωση και καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το εν λόγω πλαίσιο χρηματοδότησης, για περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών, δράσεων και συνεργασιών του φορέα.

Για το πλήρες κείμενο του σχετικού δελτίου τύπου του Γραφείου Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 5 Μαρτίου, 2019