Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» (MIS 5093002)

 

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» (MIS 5093002) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

 

Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης πατήστε εδώ.

Για να δείτε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πατήστε εδώ.

Δημοσιεύτηκε 29 Σεπτεμβρίου, 2023