Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου

Προκήρυξη θέσης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας χειριστή τηλεφωνικού κέντρου: Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28/12/2022. Για περισσότερες […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ερευνητικού έργου

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «“ECOZOO” – Επιστημονικό Θεματικό Πάρκο» με κωδικό ΚΜΡ6-0240621, το οποίο χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Βοηθού Λογιστή μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΔΕΜΤ

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Βοηθού Λογιστή: Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27/12/2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση afthonidis@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Βοηθού Λογιστή πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΚΔΕΜΤ

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Βοηθού Λογιστή: Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27/12/2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση afthonidis@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα προκηρύξεων έργων

Αναφορικά με τα έργα “Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”, Ecozoo –  επιστημονικό θεματικό πάρκο και Εμψυχωτές DR Noesis, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των προκηρύξεων θέσεων εργασίας. Έργο: Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, θέσεις ΕΠΙΚ22-1 και ΕΠΙΚ22-2. Επισυνάπτονται τα πρακτικά αξιολόγησης: ΕΠΙΚ22-1 και ΕΠΙΚ22-2. Έργο: Ecozoo επιστημονικό θεματικό πάρκο, θέση ΕΡΕΥΝ02  Επισυνάπτεται το πρακτικό αξιολόγησης: ΕΡΕΥΝ02 Εμψυχωτές […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για Τεχνικό για τη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του ΚΔΕΜΤ

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Τεχνικού: Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 1/12/2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sotiriadou@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε να […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης «Γραμματεία Υποστήριξης Τηλεφωνικού Κέντρου – Έργων και Υπηρεσιών»

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας: Γραμματεία Υποστήριξης Τηλεφωνικού Κέντρου – Έργων και Υπηρεσιών. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1/12/2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς - Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. [...]
Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για Τεχνικό για τη στελέχωση της Tεχνικής Yηρεσίας του ΚΔΕΜΤ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Τεχνικού: Μιας θέσης για Τεχνικό για τη στελέχωση της Tεχνικής Yηρεσίας του ΚΔΕΜΤ. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18/10/2022. Για περισσότερες […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για Χειριστή Προσομοιωτή για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας Χειριστή Προσομοιωτή: Μία θέσης για Χειριστή Προσομοιωτή για την στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14/10/2022. […]