Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μίας θέσης Στελέχους Μουσειακής Εμπειρίας

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας “Στέλεχος Μουσειακής Εμπειρίας”. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26/2/2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση konstantinou@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου με κωδικό «ΒΛΟΓ24-1»

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με κωδικό «ΒΛΟΓ24-1». Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να την υποβάλει εγγράφως στο ΚΔΕΜΤ (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μίας θέσης Βοηθού Λογιστή

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας “Βοηθού Λογιστή”. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 8/1/2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση iliopoulos@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε να […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για θέσεις πλήρους απασχόλησης Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εκθέσεων

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω θέσεις πλήρους απασχόλησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εκθέσεων. Για την απόφασή ΔΣ πατήστε εδώ. Ακολουθούν τα πρακτικά αξιολόγησης των θέσεων: 01- Βοηθός συντονιστής (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών) Κωδικός Θέσης: Βοηθός Συντονιστής 2023. Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις προκυρήξεις 7 θέσεων της Διεύθυνσης Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (πλήρους και μερικής απασχόλησης). Ακολουθούν τα αποτελέσματα των θέσεων: 01- Υπεύθυνος / η υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & έργων (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών) Κωδικός θέσης: ΣΥΓΧ2024 Δείτε το πρακτικό […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (οριστική και εφαρμογής) και τευχών δημοπράτησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΝΟΗΣΙΣ με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (οριστική και εφαρμογής) και τευχών δημοπράτησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΝΟΗΣΙΣ με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων»   Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με πλήρη απασχόληση

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες προκηρύξεις έξι (6) θέσεων της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εκθέσεων (πλήρους απασχόλησης). Ακολουθούν οι προκηρύξεις των θέσεων: 01- Βοηθός συντονιστής (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών) Κωδικός Θέσης: «Βοηθός Συντονιστής 2023» Δείτε την προκήρυξη εδώ. 02 – Βοηθός Ταμίας  (Πλήρους […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με πλήρη και μερική απασχόληση

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες προκυρήξεις 7 θέσεων της Διεύθυνσης Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (πλήρους και μερικής απασχόλησης). Ακολουθούν οι προκηρύξεις των θέσεων: 01- Υπεύθυνος / η υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & έργων (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών) Κωδικός θέσης: ΣΥΓΧ2024 Δείτε την […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» (MIS 5093002)

  Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» (MIS 5093002) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».   Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης πατήστε εδώ. Για […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» (MIS 5093002) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη 4 θέσεων που αφορούν στο διάστημα Οκτώβριος- […]