Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μιας θέσης εργασίας πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού εμψυχωτή /εμψυχώτριας

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Κωδικός Θέσης ΕΜΨ2024: «Εμψυχωτής/εμψυχώτρια εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»), στο πλαίσιο των έργων «Εκπαιδευτικά προγράμματα ελεύθερων επισκεπτών (ΣΚ) & Family» και «Explora Summer camp» του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μίας θέσης “Τεχνικός Η/Υ”

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας “Τεχνικός Η/Υ”. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17/4/2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση kontonikolaou@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε να […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μίας θέσης “Γραμματειακή/Διοικητική Υποστήριξη”

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας “Γραμματειακή/Διοικητική Υποστήριξη”. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16/4/2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση iliopoulos@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε να […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση “Στέλεχος Μουσειακής Εμπειρίας”

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση εργασίας “Στέλεχος Μουσειακής Εμπειρίας” Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να την υποβάλει όπως αναγράφεται στην Προκήρυξη της θέσης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και μέχρι τις 5/4/2024. Για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης και τα […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μίας θέσης Στελέχους Μουσειακής Εμπειρίας

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας “Στέλεχος Μουσειακής Εμπειρίας”. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26/2/2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση konstantinou@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου με κωδικό «ΒΛΟΓ24-1»

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με κωδικό «ΒΛΟΓ24-1». Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να την υποβάλει εγγράφως στο ΚΔΕΜΤ (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μίας θέσης Βοηθού Λογιστή

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας “Βοηθού Λογιστή”. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 8/1/2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση iliopoulos@noesis.edu.gr. Παρακαλείστε να […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για θέσεις πλήρους απασχόλησης Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εκθέσεων

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παρακάτω θέσεις πλήρους απασχόλησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εκθέσεων. Για την απόφασή ΔΣ πατήστε εδώ. Ακολουθούν τα πρακτικά αξιολόγησης των θέσεων: 01- Βοηθός συντονιστής (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών) Κωδικός Θέσης: Βοηθός Συντονιστής 2023. Για το πρακτικό αξιολόγησης πατήστε […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις προκυρήξεις 7 θέσεων της Διεύθυνσης Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (πλήρους και μερικής απασχόλησης). Ακολουθούν τα αποτελέσματα των θέσεων: 01- Υπεύθυνος / η υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & έργων (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών) Κωδικός θέσης: ΣΥΓΧ2024 Δείτε το πρακτικό […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (οριστική και εφαρμογής) και τευχών δημοπράτησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΝΟΗΣΙΣ με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών (οριστική και εφαρμογής) και τευχών δημοπράτησης για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου του ΝΟΗΣΙΣ με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων»   Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 […]