Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» (MIS 5093002)

  Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» (MIS 5093002) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».   Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης πατήστε εδώ. Για […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» (MIS 5093002) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη 4 θέσεων που αφορούν στο διάστημα Οκτώβριος- […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΑΣ

TO ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΔΕΜΤ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι καλεί τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους για την ετήσια συντήρηση και επισκευή κτιρίων-συντήρηση ανελκυστήρων (Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων, CPV 50750000-7) των εγκαταστάσεων του ΚΔΕΜΤ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, μέχρι του συνολικού ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ»

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση “ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ” για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας του ΚΔΕΜΤ. Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής πατήστε εδώ. Για να δείτε την απόφαση του ΔΣ πατήστε εδώ.

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση «ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ»

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση “ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ” για τη στελέχωση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΚΔΕΜΤ. Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής πατήστε εδώ. Για να δείτε την απόφαση του ΔΣ πατήστε εδώ.

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση Β. ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ «ΛΟΓ22»

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση “Β. ΛΟΓΙΣΤΗ” για τη στελέχωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΚΔΕΜΤ ΚΩΔ. “ΛΟΓ22”. Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής πατήστε εδώ. Για να δείτε την απόφαση του ΔΣ πατήστε εδώ.

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση Τεχνικού

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση “Τεχνικός” για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΚΔΕΜΤ ΚΩΔ. “ΤΕΧ2023”. Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής πατήστε εδώ. Για να δείτε την απόφαση του ΔΣ πατήστε εδώ.

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση πληροφορικού Έργο Π118

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση “Πληροφορικός” στο πλαίσιο της Πράξης “Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς”, για το διάστημα Μάιος-Νοέμβριος 2023 Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής πατήστε εδώ. Για να δείτε την απόφαση του ΔΣ πατήστε εδώ.

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα πρόσκλησης για την δημιουργία βίνετο για το έργο “Μία νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Τεχνολογικός Φορέας, κατ’ άρθρο 13Α Ν. 4310/2014, εξ αυτού δε του λόγου υπαγόμενο στις διατάξεις του Ν. 4957/2022, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα για την ανάθεση του έργου: Δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παραγωγή βίντεο

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Τεχνολογικός Φορέας, κατ’ άρθρο 13Α Ν. 4310/2014, εξ αυτού δε του λόγου υπαγόμενο στις διατάξεις του Ν. 4957/2022, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, διεξάγει έρευνα αγοράς για την ανάθεση του έργου: Δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο […]