Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα προκηρύξεων έργων

Αναφορικά με τα έργα “Μία νέα αρχή στα ΕΠΑΛ”, Ecozoo –  επιστημονικό θεματικό πάρκο και Εμψυχωτές DR Noesis, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των προκηρύξεων θέσεων εργασίας.

Έργο: Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, θέσεις ΕΠΙΚ22-1 και ΕΠΙΚ22-2. Επισυνάπτονται τα πρακτικά αξιολόγησης: ΕΠΙΚ22-1 και ΕΠΙΚ22-2.

Έργο: Ecozoo επιστημονικό θεματικό πάρκο, θέση ΕΡΕΥΝ02  Επισυνάπτεται το πρακτικό αξιολόγησης: ΕΡΕΥΝ02

Εμψυχωτές DR Noesis
Επισυνάπτονται τα πρακτικά αξιολόγησης: DRNoesis2022 και ΕΜΨDRNOESIS2022.

 

Δημοσιεύτηκε 2 Δεκεμβρίου, 2022