Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρακτικά αξιολόγησης για την κάλυψη θέσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03735 και ακρωνύμιο ActiVator

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου που εντάσσεται στη δράση Εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο ‘Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας’, προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένες προκηρύξεις ανά θέση:

Κωδικός θέσης Γνωστικό αντικείμενο Αρχείο Προκήρυξης
19 Παιδαγωγός Κατεβάστε το αρχείο
20 Πληροφορικός Κατεβάστε το αρχείο
21 Παιδαγωγός / Θετικές Επιστήμες Κατεβάστε το αρχείο
22 Μηχανικός Κατεβάστε το αρχείο
23 Γραφίστας Κατεβάστε το αρχείο

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για τις προαναφερθείσες θέσεις εργασίας.

Κωδικός Θέσης 19 – Παιδαγωγός : Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 20 – Πληροφορικός: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 21 – Παιδαγωγός / Θετικές Επιστήμες: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 22 – Μηχανικός: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 23 – Γραφίστας: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Δημοσιεύτηκε 3 Δεκεμβρίου, 2019