Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρακτικό Αξιολόγησης για την θέση Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών ορισμένου χρόνου

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών ορισμένου χρόνου στο Νόησις.

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Δημοσιεύτηκε 3 Δεκεμβρίου, 2019