Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρακτικό Αξιολόγησης για την θέση Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση “Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου” με κωδικό θέσης Π101

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Δημοσιεύτηκε 13 Φεβρουαρίου, 2020