Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πλήρωση μίας θέσης Ερευνητή – Επιστ. συνεργάτη

Πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού (Κωδικός Θέσεων: ΕΡΕΥΝ02) στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΚΜΡ6-0240621 με τίτλο «ECOZOO – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» της Πράξης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ECOZOO – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει μια θέση ερευνητή – επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης 9 μηνών και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Πρόκειται για μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ κλάδου Θετικών επιστημών ή ΠΕ κλάδου Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μέλος της ομάδας έργου του ΝΟΗΣΙΣ – Eco zoo

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη της θέσης εδώ

Παρακαλούμε να υποβάλλετε γραπτά τα ερωτήματα σας με email στη διεύθυνση info@noesis.edu.gr

Δημοσιεύτηκε 23 Σεπτεμβρίου, 2022